;
:: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา :: :: นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ::
 

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
 รองศึกษาธิการภาค 2  
     
ศาตราจารย์คณิต  เขียววิชัย
ผูู้แทนองค์กรภาคเอกชน
นางสาวพัชรี  พวงสำลี
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
นายโรจนะ  กฤษเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรเดช  นิลเอก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
   

 

 
นายกองโท พเยาว์  เนียะแก้ว

ดร.วีระ  ทองประสิทธิ์

นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ

นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์

 ผู้แทนภาคประชาชน    ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

     
  ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว

ดร.ธีระพงษ์  ศรีโพธิ์

นายสมเจตน์  สวาครี 

นางสิริศจี จินดามัย 

 ผู้แทนสาํนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
 

 

   
  นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ
กรรมการและเลขานุการ

นางสุดา  กลับสติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางพศวีร์  ศุภโสภณ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

ศึกษาธิการ

  

 

 นายธวัชชัย  ชูหน้า
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

  นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

 ลิ้งค์หน่วยงานการศึกษา

QR-CODE

แบบประเมิน ITA หน่วยงาน

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ ศธจ.นครปฐม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ศธจ.นครปฐม

 

แบบสอบถามการรับรู้ความเข้าใจและ
การนำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ไปสู่การปฏิบัติ

 

 

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom  Provincial Education Office

เลขที่ 161/4  ถนนเพชรเกษม
ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-3064-18 , 034-3065-19 โทรสาร 034-3064-17

E-mail : nakhonpathom@moe.go.th

Who online

มี 64 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

4853023
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4889
5178
35292
4770722
109040
113299
4853023

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-17 22:13
 

nakhonpathom provincial education office 161/4 Tambon Prapratone, Amphoe Meuang Nakhon Pathom 73000
Tel. 03430 6418, 0 3430 6519
Fax. 0 3430 6417
e - mail : nakhonpathom@moe.go.th
Admin ... Amornrath Jinda : sirkan0807@gmail.com