;
:: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา :: :: นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน :: :: นครแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อาชีพ ใช้วิถีชีวิตพอเพียง :: ศธจ.นครปฐม ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ::
 

การประเมิน ITA 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)


ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต

30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี 2565

31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2565

32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565

        + กลุ่มอำนวยการ

        + กลุ่มบริหารงานบุคคล

        + กลุ่มนโยบายและแผน

        + กลุ่มพัฒนาการศึกษา

        + กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

        + กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

        + กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

        + หน่วยตรวจสอบภายใน

35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565

36. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2565

37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

38. มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565

39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565

 

ศึกษาธิการ

 

นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์
  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

 

รองศึกษาธิการ

 

นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์
รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
 

 

ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

......................................

 

 

QR-CODE

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ ศธจ.นครปฐม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ศธจ.นครปฐม

 

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom  Provincial Education Office

เลขที่ 161/4  ถนนเพชรเกษม
ตำบลพระประโทน  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-3064-18 , 034-3065-19 โทรสาร 034-3064-17

E-mail : nakhonpathom@moe.go.th

Who online

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

7675148
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3205
3306
10800
7636642
132047
124739
7675148

Your IP: 44.200.145.223
2023-05-30 23:40
 

nakhonpathom provincial education office 161/4 Tambon Prapratone, Amphoe Meuang Nakhon Pathom 73000
Tel. 03430 6418, 0 3430 6519
Fax. 0 3430 6417
e - mail : nakhonpathom@moe.go.th