;
:: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา :: :: นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน :: :: นครแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อาชีพ ใช้วิถีชีวิตพอเพียง :: ศธจ.นครปฐม ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ::
 

การประเมิน ITA 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 

1) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงาน
 
2) ข้อมูลผู้บริหาร (ทำเนียบผู้บริหาร,คณะผู้บริหาร,บุคลากร)
        - ทำเนียบผู้บริหาร
        -  บุคลากร

3) อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  

4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
        - แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
        - รายงานผลการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศธจ.นครปฐม

5) ข้อมูลการติดต่อ (โทรศัพท์หน่วยงาน,ที่ตั้งหน่วยงาน)

6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7) ข่าวประชาสัมพันธ์
        - ข่าวผู้บริหาร
        - ข่าวประชาสัมพันธ์
        - หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน
        - ข่าวการศึกษ
        - ข่าวสารงานครุสภา

8) Q&A ช่องทางตอบข้อสอบถามของผู้รับบริการ
        - Web boards

9) Social Network เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

10) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
        - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563
        - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562

11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
        - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
        - การดำเนินงานตาม “แบบ สงป. 301
        - การดำเนินงานตาม “แบบ สงป. 302 

12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563

13)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564


15) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564(รอบ 6 เดือน)


16) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

   
17) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2564
   
18) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   
19) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   
20) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2563
             
21) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   
22) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
        - คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   
23) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
24) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   
25) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         - แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน
         - ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
26) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ, web boards  (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
         
27) ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
         
28) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   
29) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม, แบบสอบถามฯ, social media
 

ศึกษาธิการ

 

นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์
  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

 

รองศึกษาธิการ

 

นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์
รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
 

 

ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

......................................

 

 

QR-CODE

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ ศธจ.นครปฐม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ศธจ.นครปฐม

 

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom  Provincial Education Office

เลขที่ 161/4  ถนนเพชรเกษม
ตำบลพระประโทน  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-3064-18 , 034-3065-19 โทรสาร 034-3064-17

E-mail : nakhonpathom@moe.go.th

Who online

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

7675149
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3206
3306
10801
7636642
132048
124739
7675149

Your IP: 44.200.145.223
2023-05-30 23:41
 

nakhonpathom provincial education office 161/4 Tambon Prapratone, Amphoe Meuang Nakhon Pathom 73000
Tel. 03430 6418, 0 3430 6519
Fax. 0 3430 6417
e - mail : nakhonpathom@moe.go.th