;
:: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา :: :: นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน :: :: นครแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อาชีพ ใช้วิถีชีวิตพอเพียง :: ศธจ.นครปฐม ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ::
 

 

การประเมิน ITA 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต

30) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     
31)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารต่อเจตจำนงสุจริต
          กิจกรรม ที่ 1
          กิจกรรม ที่ 2      
     
32)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
   
33) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564
   
34) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

         - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   
35) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
   
36) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
 (รอบ 6เดือน)
   
37) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563

   
38) มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         - ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
         - ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

39) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
         - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
         - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 

ศึกษาธิการ

 

นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์
  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

 

รองศึกษาธิการ

 

นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์
รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
 

 

ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

......................................

 

 

QR-CODE

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ ศธจ.นครปฐม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ศธจ.นครปฐม

 

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom  Provincial Education Office

เลขที่ 161/4  ถนนเพชรเกษม
ตำบลพระประโทน  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-3064-18 , 034-3065-19 โทรสาร 034-3064-17

E-mail : nakhonpathom@moe.go.th

Who online

มี 231 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

7699951
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6420
5470
14183
7664348
22902
133948
7699951

Your IP: 44.200.112.172
2023-06-06 17:27
 

nakhonpathom provincial education office 161/4 Tambon Prapratone, Amphoe Meuang Nakhon Pathom 73000
Tel. 03430 6418, 0 3430 6519
Fax. 0 3430 6417
e - mail : nakhonpathom@moe.go.th