;
:: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา :: :: นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน :: :: นครแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อาชีพ ใช้วิถีชีวิตพอเพียง :: ศธจ.นครปฐม ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ::
 

 

การประเมิน ITA 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

        10.1.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

               34) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

               35) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                       - การมีส่วนร่วมของผู้บริหารต่อเจตจำนงสุจริต

                       - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กิจกรรม ที่ 1

กิจกรรม ที่ 2 

       10.1.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

             36) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563

             37) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2563

       10.1.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

             38) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

       10.1.4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

             39) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563

             40) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6เดือน)

             41) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

        10.2.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

             42) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

             43) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

                    - ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

                    - ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

             44) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

             45) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            46) มาตรการป้องกันการรับสินบน

            47) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

            48) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 

ศึกษาธิการ

 

นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์
  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

 

รองศึกษาธิการ

 

นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์
รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
 

 

ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

......................................

 

 

QR-CODE

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ ศธจ.นครปฐม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ศธจ.นครปฐม

 

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom  Provincial Education Office

เลขที่ 161/4  ถนนเพชรเกษม
ตำบลพระประโทน  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-3064-18 , 034-3065-19 โทรสาร 034-3064-17

E-mail : nakhonpathom@moe.go.th

Who online

มี 181 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

7675312
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
137
3232
10964
7636642
132211
124739
7675312

Your IP: 44.200.145.223
2023-05-31 01:07
 

nakhonpathom provincial education office 161/4 Tambon Prapratone, Amphoe Meuang Nakhon Pathom 73000
Tel. 03430 6418, 0 3430 6519
Fax. 0 3430 6417
e - mail : nakhonpathom@moe.go.th