;
:: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา :: :: นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน :: :: นครแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อาชีพ ใช้วิถีชีวิตพอเพียง :: ศธจ.นครปฐม ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ::
 

วันที่ 9 - 10  สิงหาคม 2564   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลโดยนางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ
จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล
ตามโครงการ Inovation for thai education(IFTE) โดยการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
โดยมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ฐิดาพร  เพ็งหนู ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม ท่านศน.พัชรี  ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
   ดร.ศิริวรรณ  ลิ้กิจเจริญผล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.ราชบุรี   ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาต่อไป

 

 

ศึกษาธิการ

 

นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์
  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

 

รองศึกษาธิการ

 

นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์
รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
 

 

ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

......................................

 

 

QR-CODE

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ ศธจ.นครปฐม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ศธจ.นครปฐม

 

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom  Provincial Education Office

เลขที่ 161/4  ถนนเพชรเกษม
ตำบลพระประโทน  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-3064-18 , 034-3065-19 โทรสาร 034-3064-17

E-mail : nakhonpathom@moe.go.th

Who online

มี 236 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

7699582
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6051
5470
13814
7664348
22533
133948
7699582

Your IP: 44.200.112.172
2023-06-06 16:24
 

nakhonpathom provincial education office 161/4 Tambon Prapratone, Amphoe Meuang Nakhon Pathom 73000
Tel. 03430 6418, 0 3430 6519
Fax. 0 3430 6417
e - mail : nakhonpathom@moe.go.th