;
:: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา :: :: นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน :: :: นครแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อาชีพ ใช้วิถีชีวิตพอเพียง :: ศธจ.นครปฐม ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ::
 

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ศธจ.นครปฐม
ได้จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้โครงการ Innovations For Thai Education (IFTE)
โดยมี นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม
นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นเลขานุการการประชุม นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ สพป.นฐ.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
ผศ.ดร.ชนสิทธิ สิทธิสูงเนิน  ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.จำรัส อินทลาภาพร อาจารย์คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม
รศ.ดร.มารุต พัฒผล บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศรีนคริทรวิโรฒฯ นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ อดีต ศน.เชี่ยวชาญ ดร.มณกาญจน์ ทองใย อดีต ศน.สพป.นฐ.2
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์จาก ศธจ.นฐ. สพป.นฐ.1 และ 2 และเทศบาลนครนครปฐม ผู้บริหารโรงเรียนแกนนำ
และโรงเรียนเครือข่ายโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) วาระการประชุมเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินการตลอดแนว และร่วมพิจารณาและอภิปรายรูปแบบการรายงานและเกณฑ์การประเมินนวัตกรรม
รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารและคณะครูในโครงการด้วยรูปแบบต่าง ๆ  ณ ฟิล ไลค์ โฮม รีสอร์ท อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 

 

 

ศึกษาธิการ

 

นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์
  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

 

รองศึกษาธิการ

 

นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์
รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
 

 

ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

......................................

 

 

QR-CODE

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ ศธจ.นครปฐม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ศธจ.นครปฐม

 

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom  Provincial Education Office

เลขที่ 161/4  ถนนเพชรเกษม
ตำบลพระประโทน  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-3064-18 , 034-3065-19 โทรสาร 034-3064-17

E-mail : nakhonpathom@moe.go.th

Who online

มี 251 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

7699597
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6066
5470
13829
7664348
22548
133948
7699597

Your IP: 44.200.112.172
2023-06-06 16:31
 

nakhonpathom provincial education office 161/4 Tambon Prapratone, Amphoe Meuang Nakhon Pathom 73000
Tel. 03430 6418, 0 3430 6519
Fax. 0 3430 6417
e - mail : nakhonpathom@moe.go.th